Zaujímavosti zbierkového fondu


Historické múzeum spravuje takmer 250 000 zbierkových predmetov. Medzi najvzácnejšie v oblasti umelecko-historických zbierok patria umelecká zbierka Rudolfa Justa, zbierka delftskej fajansy z konca 17. storočia (vázy zo zbierky grófa Pálffyho, pamätné taniere zhotovené pri príležitosti korunovácie Karola V.) či holíčska fajansa, busta J.A. Messerschmidta, reliéf cisára Karola VI. a grafiky veduty slovenských miest. Ďalej nábytkové celky Dušana Jurkoviča, fond bytového textilu od renesancie až po 60.roky 20.storočia.

Z historického pohľadu sú najcennejšie tri veľkorozmerné tapisérie. Najstaršia tapiséria je flámska práca zo 16.storočia zobrazujúca dvorskú spoločnosť na poľovačke. Mimoriadne vzácne sú zlaté a strieborné liturgické predmety a predmety liturgického odevu a textilu z 17. - 18. storočia. V oblasti militárií je vzácny súbor palných zbraní 15. až 20. storočie. Zbrane pochádzajú od popredných puškárov Európy a väčšinou ide o exempláre z rodových zbierok popredných šľachtických rodov Uhorského kráľovstva. Obojručný gotický meč, nález zo Svätého Jura, prelom 13. a 14. storočia. Pravdepodobne ide o jeden z najstarších nálezov tohto typu meča v Strednej Európe. Vzácna honosná flámska renesančná kuša (1600-1650).

Novodobé dejiny prezentuje luxusné prevedenie ústavy Slovenskej republiky z roku 1939 a predmety z vlastníctva M.R. Štefánika. Z fondu ľudového výtvarného umenia a keramiky je zvlášť cenný okruh drevených sakrálnych sôch z oblasti celého Slovenska z konca 18 a 19.storočia, ako aj kolekcia tzv. zrkadlových malieb na skle ako i okruh tzv. salzmannovských malieb na skle z juhozápadného Slovenska z 2.polovice 19. a začiatku 20.storočia, habánska fajansa a tvorba Ferdiša Kostku a Ignáca Bizmayera.

Zo zbierok remesiel si okrem iného pozornosť zaslúžia unikátne garbiarske nástroje či povraznícke stroje, ktoré boli súčasťou povrazníckej dielne. Múzeum tiež spravuje unikátny nález mincí – Košický zlatý poklad – a v našich zbierkových fondoch sa nachádza aj Jánošíkova valaška. V zbierkach Historického múzea sa nachádza množstvo zaujímavých a výnimočných predmetov, ako napríklad flámske a nemecké gobelíny zo 16. a 17. storočia (Lüneberský gobelín), hodnotné kolekcie historických hodín, skla a porcelánu a pod.