Michal Milan Harminc Staviteľ múzeí


Obsahovo publikácia vychádza z rovnomennej výstavy, podáva prehľad o živote a rozmanitom diele architekta s dôrazom na účelové múzejné stavby Slovenského národného múzea. Dvojjazyčný, slovensko – anglický katalóg na 300 stranách je však koncipovaný širšie, s cieľom priblížiť čitateľovi životnú púť a dielo tejto výnimočnej osobnosti stredoeurópskej architektonickej scény. Má dve časti – v prvej, textovej časti, sa pojednáva o životnom osude Harminca a každej z jeho stavieb na základe vystavených prameňov, dejinných súvislostí a komplexne s využitím všetkých doterajších poznatkov. Ďalšiu časť tvorí vlastný katalóg s obrazovou prílohou unikátnych vystavených artefaktov. 

Autori:
PhDr. Elena Machajdíková;
Mgr. Robert Gregor Maretta,
PhD.; prof. Ing. Arch. Jana Pohaničová, PhDr. 

 

Kúpiť v E-shope SNM