Centrum múzejnej komunikácie

Zuzana Vášáryová

vedúca oddelenia

e-mail:  zuzana.vasaryova@snm.sk 

telefón: +421 2 204 69 109

mobil: +421 915 032 062

Zuzana Polakovičová

správa webu a sociáne siete

e-mail: zuzana.polakovicova@snm.sk 

telefón: +421 917 307 454

Tomáš Hollý

e-shop SNM, výstavy

e-mail: tomas.holly@snm.sk 

telefón: +421 2 204 69 105

Ivan Jakubovský

grafik

e-mail: ivan.jakubovsky@snm.sk 

telefón: +421 2 204 69 143