Centrum múzejnej komunikácie


Zuzana Vášáryová
vedúca oddelenia
e-mail:  zuzana.vasaryova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 109

Zuzana Polakovičová
správa webu a sociáne siete
e-mail: zuzana.polakovicova@snm.sk
telefón: +421 917 307 454

Tomáš Hollý
e-shop SNM, výstavy
e-mail: tomas.holly@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 105

Dominik Hrdý
múzejný pedagóg
e-mail: dominik.hrdy@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 238

Ivan Jakubovský
grafik
e-mail: ivan.jakubovsky@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 143