Charakteristika

SNM spravuje najrozsiahlejší zbierkový fond v Slovenskej republike. V súčasnosti ide o takmer 4 mil. zbierkových predmetov spoločenskovedného aj prírodovedného zamerania.