Hans Selye

from 28. 2. 2018 to 16. 4. 2018

 
Výstava na počesť 110. výročia narodenia doktora Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu a velikána experimentálnej medicíny 20. storočia vznikla v spolupráci s Nitrianskmy samosprávnym krajom, Podunajským múzeom v Komárne, Múzeom histórie medicíny Semmelweisa v Budapešti a Múzeom Gyorgy Klapku v Komárne. 

Hans Selye – kanadský endokrinológ, chemik a univerzitný pedagóg rakúsko-maďarského pôvodu je považovaný za otca moderného výskumu stresu. Narodil sa 26. januára 1907 vo Viedni. Jeho rodina pochádzala z obce Pruské pri Trenčíne, otec ako vojenský lekár bol v roku 1919 bol prevelený do Komárna, kde potom žil dlhé roky zo svojou rodinou. Selye tu v roku 1924 zmaturoval a odišiel do Prahy študovať medicínu. V Prahe získal doktorát z medicíny a chémie a začal sa venovať experimentálnej medicíne.

(HU) Selye János osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász, endokrinológus. Elismert stresszkutató a stresszelmélet felfedezője volt.
(ENG) Hans Selye was a pioneering Hungarian-Canadian endocrinologist of Hungarian origin. He conducted much important scientific work on the hypothetical non-specific response of an organism to stressors.