Detská Univerzita Komenského


Slovenské národné múzeum je už siedmy rok partnerom Divadla Aréna pri organizovaní projektu Detská Univerzita Komenského. Pre 80 účastníkov projektu pripravujeme týždenný vzdelávací program, vždy v inom múzeu SNM.