Directorates of the specialised museums

SNM – Natural History Museum

Mgr. Ján Kautman
Director

Seat:       Vajanského nábrežie 2
               810 06 Bratislava
E-mail:    jan.kautman@snm.sk
Tel:         +421 2 204 69 151
RNDr. Eva Nelišerová
Director representative

Seat:      Vajanského nábrežie
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
E-mail:    eva.neliserova@snm.sk
Tel:        +421 2 204 69

SNM – Music Museum

PhDr. Edita Bugalová, PhD.
Director

Seat:     Bratislavský hrad
             810 06 Bratislava
E-mail:  edita.bugalova@snm.sk
Tel:       +421 2 597 24 229
Mobil:    +421 905 723 656
Mgr. Sylvia Urdová
Director representative

Seat:     Bratislavský hrad
             810 06 Bratislava
E-mail:   sylvia.urdova@snm.sk
Tel:       +421 2 204 91 287

SNM – Museum of History

Mgr. Peter Barta
Director

Seat:     Bratislavský hrad
             810 06 Bratislava
E-mail:  peter.barta@snm.sk
Tel:       +421 2 204 83 101
Mgr. Oľga Drahošová
Director representative

Seat:     Bratislavský hrad
             810 06 Bratislava
E-mail:  olga.drahosova@snm.sk
Tel:       +421 2 204 83 102

SNM – Archaeological Museum

PhDr. Juraj Bartík
Director

Seat:     Žižkova 12
             810 06 Bratislava
E-mail:  juraj.bartik@snm.sk
Tel:       +421 2 204 91 277
Mobil:    +421 904 537 506
Voip:     291 207
Fax:      +421 2 544 16 034
Mgr. Radoslav Čambál
Director representative

Seat:     Žižkova 12
             810 06 Bratislava
E-mail:  radoslav.cambal@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 216
voip:      291216 

SNM – Museum of Carpathian German Culture

RNDr. Ondrej Pöss, PhD.
Director

Seat:     Žižkova 14
             810 06 Bratislava
E-mail:  ondrej.poss@snm.sk
Tel:       +421 2 204 91 225
Mgr. Rastislav Fiľo
Director representative

Seat:     Žižkova 14
             810 06 Bratislava
E-mail:  rastislav.filo@snm.sk 
Tel:       +421 2 204 91 225

SNM – Museum of Hungarian Culture in Slovakia

Mgr. Gabriella Jarábik
Director

Seat:     Žižkova 18
             810 06 Bratislava
E-mail:  gabriella.jarabik@snm.sk
Tel:       +421 2 592 07 255
Mobil:    +421 908 737 814
Voip:      291 255
Fax:       +421 2 544 12 023
 

SNM – Museum of Jewish Culture

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
Director

Seat:      Zsigrayova kúria
              Židovská 17
              810 06 Bratislava
E-mail:   pavol.mestan@snm.sk
Tel:       +421 2 204 90 102
Mobil:    +421 905 723 660
M.A. Michal Vaněk
Director representative

Seat:     Zsigrayova kúria
             Židovská 17
             810 06 Bratislava
E-mail:  michal.vanek@snm.sk
Tel:       +421 2 204 90 103

SNM – Museum of Croatian Culture in Slovakia

Mgr. Andrej Solár
Director 

Seat: Istrijská 68
841 07 Bratislava - DNV
E-mail: andrej.solar@snm.sk
Tel: +421 2 204 93 102 
Mobil: +421 915 807 494
Voip: 293 102

 

SNM – Ľudovít Štúr Museum

PhDr. Viera Jančovičová
Director

Seat:      Štúrova 84
              900 51 Modra
E-mail:   viera.jancovicova@snm.sk
Tel:        +421 33 24 54 103
PhDr. Beáta Mihalkovičová
Director representative

Seat:      Štúrova 84
              900 51 Modra
E-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk
Tel:        +421 33 24 54 102

SNM – Červený Kameň Castle Museum

PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček
Director

Seat:      Múzeum Červený Kameň
              900 89 Častá
E-mail:   jaroslav.hajicek@snm.sk
Tel.:       +421 33 690 58 06
Mobil:     +421 905 451 759
Mgr. Jozef Tihányi
Director representative

Seat:     Múzeum Červený Kameň       
             900 89 Častá
E-mail:  jozef.tihanyi@snm.sk
Tel:       +421 33 245 51 41
Mobil:    +421 905 451 759

SNM – Museum of Slovak National Councils

Mgr. Alena Petráková
Director

Seat:      Múzeum SNR
              Štúrova ul. 2
              907 01 Myjava
E-mail:   alena.petrakova@snm.sk
Tel:        +421 34 245 1101
 

SNM – Slovak National Museum in Martin

Mgr. Radovan Sýkora
Director

Seat: Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin
E-mail: radovan.sykora@snm.sk
Tel: +421 43 413 3096

PhDr. Mária Halmová
Director representative

Seat: Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin
E-mail: maria.halmova@snm.sk
Tel: +421 43 413 3096

SNM – Bojnice Castle Museum

Mgr. Ján Papco
Director

Seat:       Ul. Zámok a okolie 1 
               972 01 Bojnice
E-mail:    papco@bojnicecastle.sk
              jan.papco@snm.sk
Tel:         +421 46 543 0624
 

SNM – Museum of Puppetry and Toys

Mgr. Helena Ferencová
Director

Seat:      Zámocká 1
              992 01 Modrý Kameň
E-mail:   helena.ferencova@snm.sk
Tel:        +421 47 487 0194
Mobil:     +421 918 665 392
Mgr. Erika Antolová
Director representative

Seat:     Zámocká 1
             992 01 Modrý Kameň
E-mail:  erika.antolova@snm.sk
Tel:       +421 47 487 0218
Mobil:    +421 918 665 391

SNM – Spiš Museum

PhDr. Mária Novotná
Director

Seat:     Námestie Majstra Pavla 40
             054 01 Levoča
E-mail:  maria.novotna@snm.sk
Tel:       +421 53 451 2786
Mobil:    +421 905 742 428
PhDr. Dáša Uharčeková - Pavúková
Director representative

Seat:     Námestie Majstra Pavla 40
             054 01 Levoča
E-mail:  dasa.pavukova@snm.sk
Tel:       +421 53 451 2786
Mobil:    +421 918 580 962

SNM – Betliar Museum

Mgr. Tímea Mátéová
Director 

Seat: Kaštieľna 6
049 21 Betliar
E-mail: timea.mateova@snm.sk
Tel: +421 915 716 633
Ing. Erika Šmelková
Director representative

Seat: Kaštieľna 6
049 21 Betliar
E-mail: erika.smelkova@snm.sk
Telefón: +421 918 728 399

SNM – Museum of Ukrainian Culture

Doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.
Director

Seat:     Centrálna 258 
             089 01 Svidník
E-mail:   jaroslav.dzoganik@snm.sk
Tel:       +421 54 245 1002
Mobil:    +421 903 211 034
PaedDr. Ladislav Puškár
Director representative

Seat:     Centrálna 258
             089 01 Svidník
E-mail:   ladislav.puskar@snm.sk
Mobil:    +421 907 814 457

SNM – Museum of Ruthenian Culture

PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
Director

Seat:   Masarykova č.20
           080 01 Prešov
E-mail: luba.kralova@snm.sk
telefón: +421 512453 321
Mobil: 0918 896 043

Ing. Jozef Konečný
Director representative

Seat:     Masarykova č.20
             080 01 Prešov
E-mail:   jozef.konecny@snm.sk
Tel:        +421 51 245 3316