Dlhodobé vzdelávacie programy

BRATISLAVA, Brämerova kúria 

ZVUKY STRÚN

Vzdelávací program k výstave ...a nazvali ju Dobro®
Termín: do 30. novembra 2020
Cieľová skupina: základné umelecké školy, základné školy I. a II. stupeň
Dĺžka programu: 60 minút
Počas programu sa žiaci zoznámia s príbehom rodiny Dopjerovcov a rezofonickej gitary Dobro®.
Kedy a prečo bola naliehavá potreba zosilnenia zvuku hudobných nástrojov, čo je podstatou rezofonických nástrojov.
Plnením rôznych úloh, si sami hľadajú odpovede na mnohé otázky. Aktívne pracujú s pracovným listom aj s hudobnými ukážkami.


BRNKAČKA

Vzdelávací program k výstave ...a nazvali ju Dobro®
Termín: do 30. novembra 2020
Cieľová skupina: materské školy, základné školy I. stupeň
Dĺžka programu: 50 minút
Deti sa počas programu stručne zoznámia s príbehom rodiny Dopjerovcov, spoznajú vizuálne aj zvukovo „hlasnú" gitaru (rezofonickú gitaru), vypočujú si hudobné ukážky aj k iným vystaveným zbierkovým predmetom.
Pripravené sú pre nich hudobné nástroje, na ktorých si budú môcť pomaly aj rýchlo, falošne aj čisto zabrnkať.

Informácie o rezervácii programu:
Vzdelávací program je potrebné vopred objednať mailom na adrese monika.kojdova@snm.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 2 20491283 alebo +421 911 477 847.
Objednávka programu musí byť potvrdená SNM-HuM.