Dlhodobé vzdelávacie programy

Projekt Krokus 
určené pre jednotlivé triedy ZŠ a SŠ

Projekt je realizovaný v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeom židovskej kultúry. 
Projekt je zameraný na pripomienku 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisíce ďalších, ktoré sa stali obeťami nacistickej brutality. Na ich pamiatku vysadia žiaci a študenti (do kvetináčov, alebo priamo na školskom dvore) cibuľky krokusov, ktoré rozkvitnú na konci januára a začiatkom februára - približne na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27.1.). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Keďže holokaustom bola zasiahnutá väčšina krajín EÚ tento projekt upozorňuje žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes.

Kvôli materiálnemu zabezpečeniu a metodickým pokynom je nutné sa do projektu prihlásiť najneskôr do konca mesiaca október.