Dlhodobé vzdelávacie programy

Klub astronómov
Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní

Astronomický krúžok
Voľnočasová aktivita pre záujemcov o astronómiu a pozorovanie oblohy vo veku od 10 do 18 rokov. Koná sa každý štvrtok.