Dokumenty

Projektová dokumentácia

V súťaži návrhov (č. vo vestníku VO 58/2015 zo dňa 23. 3. 2015 pod značkou 6436-MNA) bol MK SR vybraný projektant komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka Ing. arch. Peter Kucharovič. SNM-Múzeum Betliar odovzdalo projektantovi všetky podklady potrebné pre vytvorenie stavebného zámeru, ktorý by mal predložiť začiatkom apríla 2017.

Financovanie

Poisťovňa poukázala na účet SNM: 7 007 591,58 €
Zostatok z tejto sumy: 2 071 770,70 € 
Prostriedky sa použili na:

• stavebné práce
• projektová dokumentácia a príprava projektovej dokumentácie
• architektonicko-historický výskum
• odborné činnosti
• reštaurovanie

Vo verejnej zbierke sa vyzbieralo: 180 523,39 €
Zostatok z tejto sumy: 153 025,39 € 
Prostriedky sa použili na ošetrenie a prácu so zbierkovými predmetmi.