Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP:

Informácie o prístupe do objektu pre osoby ZŤP získate na e-mailovej adrese: info@spisskemuzeum.com alebo na telefónnom čísle: +421 53 451 3496.