Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
Informácie o prístupe do objektu pre osoby ZŤP získate na e-mailovej adrese: info@spisskemuzeum.com alebo na telefónnom čísle: +421 53 451 3496. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.