Stredoveký meštiansky gotický dom s dobre zachovanými architektonickými detailmi - gotický lomený portál, maľovaná fasáda z 18. storočia.

» viac o múzeu