Vstupné


Vstupenka platí pre vstup do všetkých troch expozícií v Levoči

Celé 5,00 €
Študenti (19 – 26 rokov), seniori (60 - 80 rokov) 4,00 €
Deti (6 – 18 rokov)  3,00 €
Do 6 rokov zdarma

Vstup do 1 expozície

Deti (6 – 18 rokov) 1,50 €
Od 19 rokov - jednotná cena 2,00 €

Vstup iba na jednu výstavu bez prehliadky expozícií

Jednotná cena vstupenky od 19 rokov 2 €
Deti od (6 – 18 rokov) 1,00 €


Programy v cykle Škola v múzeu:

Jednotné vstupné pre deti od 6 rokov 1,00 €
Pri školských skupinách je na 10 žiakov nárok na jedného dospelého sprievodcu zdarma

Podmienky zliav 
ZŤP - vstupné ako pre deti. 
ZŤPS - vstupné ako pre deti a sprievodca zdarma. 
Pri školských skupinách je na 10 žiakov nárok na jedného dospelého sprievodcu zdarma. 
Študenti k uplatneniu zľavy od 18 do 26 rokov sa musia preukázať kartou ISIC alebo EURO 26. 
Seniori (60 - 80 rokov) sa musia k uplatneniu zľavy preukázať občianskym preukazom, v inom prípade im zľava nebude poskytnutá. 
Seniori nad 80 rokov sa musia k uplatneniu bezplatného vstupu preukázať občianskym preukazom v inom prípade im zľava nebude poskytnutá.

Všetky zľavy sú nárokovateľné až po dostatočnom preukázaní sa pri pokladni múzea. V prípade, že sa návštevník nepreukáže relevantným preukazom nebude mu zľava poskytnutá a v prípade záujmu o vstup do expozícií SNM-SML si musí zakúpiť celé vstupné podľa platného cenníka.

Pri všetkých kultúrnych a komerčných podujatiach je platný cenník vstupného na dané podujatie.  

Zdarma 
Deti do 6 rokov. 
Seniori nad 80 rokov. 
Asociácia múzeí ICOM.
Z
väz múzeí SR. 
Zväz múzeí ČR. 
Slovenskí a zahraniční novinári s platným novinárskym preukazom.
Č
estné voľné vstupenky vydané SNM.  
Zamestnanci SNM – po predložení zamestnaneckého preukazu, zľava nie je prenosná. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.