EDL local

Zámerom projektu je zlepšenie interoperability digitálneho obsahu v zbierkach regionálnych a lokálnych inštitúcií, urobiť ho prístupným prostredníctvom Európskej digitálnej knižnice (Europeana) a pre iné služby.
EuropeanaLocal je sieť partnerov (z anglického Best Practice Network), ktorí si v rámci projektu vymieňajú skúsenosti a prezentujú najlepšie príklady praxe v danej oblasti.
Projekt sa začal realizovať 1.júna 2008 a je podporovaný Európskou komisiou za účelom pomoci projektu Europeana - naplniť cieľ a umožniť prístup k 2 miliónom kultúrnych digitálnych objektov v rámci Európy.

FAKTY
Trvanie: 1.6.2008 - 31.5.2011 (36 mesiacov)
Rozpočet: 4,3 mil EUR (80% grant)
32 partnerov
SLOVENSKO
- partner projektu: Slovenské národné múzeum
- asociovaní partneri: Pamiatkový úrad SR, Slovenská národná galéria (má priamo zmluvu s Europeanou a v projekte sa neangažuje), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

ODKAZY  
Oficiálna stránka projektu
Europeana
Digitálny obsah, program ICT PSP
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Ďalšie informácie v prezentácii.
(PPS, 2,0 MB)