Michal Milan Harminc Staviteľ múzeí

Katalóg k výstave, SNM, 2020

20,00 €Vložiť do košíka

N89 – Cesta k slobode

Katalóg, SNM - Historické múzeum, 2020, 119 s., ISBN 9 788 080 604 714

12,00 €Vložiť do košíka

Lőcse 1918 / Levoča 1919

SNM – Spišské múzeum v Levoči 2019

18,00 €Vložiť do košíka

Martin Benka. Katalóg k výstave.

Katalóg k výstave. SNM - Historické múzeum, 2019, 192 s., ISBN 978-80-8060-454-7

18,00 €Vložiť do košíka

Rusko a Habsburská monarchia / Russia and Habsburg Empire

Katalóg k výstave, SNM - Historické múzeum, Bratislava 2019, SK/ENG

4,00 €Vložiť do košíka

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Katalóg. SNM - Historické múzeum, 2018, 304 s., ISBN 978 - 80 - 7036 - 567 - 0

25,00 €Vložiť do košíka

Mária Terézia - Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov

Katalóg k výstave Mária Terézia - Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov. Vydalo SNM - Múzeum Betliar, Betliar 2018 ISBN: 978-80-8060-426-4

10,00 €Vložiť do košíka

K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby

Publikácia obsahuje tri základné celky – štúdiu k dejinám rehole jezuitov na Spiši, prepis a preklad historických prameňov – Historia Collegii Scepusiensis, Historia Residentiae Scepusiensis (Dejiny Spišského kolégia, Dejiny Spišskej Rezidencie), ktorý obsahuje autentické svedectvo počiatkov pôsobenia rehole v Spišskej Kapitule z rokov 1604 – 1670. Tretiu časť tvorí informácia o reštaurátorskej tvorbe Jána Voška, autora reštaurovania ranobarokového súboru lavíc z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

10,00 €Vložiť do košíka

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 6

ďalšia >   posledná »