Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Katalóg. SNM - Historické múzeum, 2018, 304 s., ISBN 978 - 80 - 7036 - 567 - 0

25,00 €Vložiť do košíka

Etruskovia z Perugie

Katalóg k výstave. SNM-Histoerické múzeum, 2014

5,00 €Vložiť do košíka

Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov. Desatoro o Fujare

SNM-Hudobné múzeum, obrazová publikácia, katalóg k výstave

3,98 €Vložiť do košíka

Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera

Brožúra, sprievodca po galérii. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

1,50 €Vložiť do košíka

K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby

Publikácia obsahuje tri základné celky – štúdiu k dejinám rehole jezuitov na Spiši, prepis a preklad historických prameňov – Historia Collegii Scepusiensis, Historia Residentiae Scepusiensis (Dejiny Spišského kolégia, Dejiny Spišskej Rezidencie), ktorý obsahuje autentické svedectvo počiatkov pôsobenia rehole v Spišskej Kapitule z rokov 1604 – 1670. Tretiu časť tvorí informácia o reštaurátorskej tvorbe Jána Voška, autora reštaurovania ranobarokového súboru lavíc z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

10,00 €Vložiť do košíka

Katalóg výstavy Obnova Bratislavského hradu

Katalóg k výstave SNM-Historické múzeum, 2011

10,00 €Vložiť do košíka

Kelti z Bratislavy

Katalóg k výstave Kelti z Bratislavy

10,00 €Vložiť do košíka

KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba

Katalóg k výstave. SNM-Hudobné múzeum

5,00 €Vložiť do košíka

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 z 6

ďalšia >   posledná »