Cena bez DPH: 17,90 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 17,90 €
Vložiť do košíka

Galantná scéna v parku. Súvislosti jednej atribúcie

Autor: Mgr. Ján Papco

V zbierkach Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice sa nachádza rozmermi neveľký, no o to zaujímavejší obraz Galantná scéna v parku. Bol už štyrikrát publikovaný ako dielo významného rakúskeho maliara Franza Antona Palka (1717 – 1766), pôvodom zo sliezskej Vratislavi (Breslau, Wroclaw). V odbornej verejnosti však nová atribúcia nevyvolala žiadny ohlas. Skúmaním kvalitného výtvoru sa zaoberá nová monografia, ktorá na pozadí Palkovskej tvorby i tvorby umelcových súčasníkov špecifikuje signifikantné markanty jeho maľby prostredníctvom vyznačených znaleckých prístupov i vizkurzívne štruktúrovaných textov a obrazových reprodukcií. Ich porovnávaním sa otvárajú širšie obzory pre posúdenie diela v kontexte celej plejády jeho možných, najmä formálnych vzťahov a súvislostí. No keď sa potvrdia a obraz nadobudne status Palkovho diela, potom hodnotný artefakt bude mať nielen vysokú zberateľskú hodnotu, ale i značný vedecký potenciál, ktorý umožní nový pohľad na dielo stále ešte nedoceneného stredoeurópskeho maliara, ktorý istý čas pôsobil aj na Slovensku. ISBN 978-80-8060-434-9