Cena bez DPH: 19,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 19,00 €
Vložiť do košíka

Nálezy mincí na Slovensku V/1

Autor: Marek Budaj (SNM - Historické múzeum) a Ján Hunka (Archeologický ústav SAV)

Kniha Nálezy mincí na Slovensku V/1 sú piatym pokračovaní série nálezov zo Slovenska, ktoré začal vydávať v roku 1964 Vojtech Ondrouch. Kniha obsahuje vyše 720 regestov publikovaných aj nepublikovaných, ojedinelých aj hromadných nálezov mincí od doby laténskej až po rok 1526.

Obsah

 • Predhovor (Ján Hunka)
  Zoznam autorov hesiel
  Skratky (Nálezových údajov, inštitúcií, katalógov, literatúry)
  Bibliografie (Marek Budaj, Ján Hunka)
  Nálezy gréckych mincí
  Nálezy keltskách mincí
  Nálezy rímskych mincí
  Nálezy byzantských mincí
  Nálezy mincí denárového obdobia
  Nálezy mincí grošového obdobia
  Doplnky a opravy k súpisu I-IV
  Spracované nálezy
  Register (Marek Budaj, Ján Hunka)
  Náleziská
  Nálezové okolnosti
  Vydavateľské štáty, mestá a iné politické útvary
  Panovníci a iní vydavatelia mincí
  Mincovne
  Nominály
  Zbierky