Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €
Vložiť do košíka

Antisemitizmus na konci 20. stročia

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie na tému fenoménov antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie. Pozvanie organizátorov (SNM–Múzeum židovskej kultúry, Univerzity Konštantína Filozofa – Nitra) prijali významní domáci a svetoví odborníci. Konferencia tak umožnila výmenu názorov, poznatkov a skúseností medzi vedcami a výskumnými pracoviskami, ako aj zmapovanie aktuálnej situácie pre elimináciu uvedených fenoménov.

Obsah

 • VAGO, Raphael: Antisemitizmus a politika v postkomunistickej strednej a východnej Európe
 • GBÚROVÁ, Marcela: Antisemitizmus v kontexte teoretickej reflexie národného a občianskeho princípu
 • VALACH, Milan: Filozofické kořeny intolerance
 • KRNO, Svetozár: K niektorým aktuálnym problémom pretrvávania etnofóbie
 • STAUBER, Roni: Od revizionizmu k popieraniu holokaustu – Irving David ako prípadová štúdia
 • BENZ, Wolfgang: Židia v Nemecku po roku 1945 – Medzi antisemitizmom a filosemitizmom
 • HALPERTOVÁ, Marta: Činnosť ligy proti hanobeniu (ADL) vo svetle politickej situácie v Rakúsku
 • SHAFIR, Michael: Človek, ktorého s radosťou nenávidia: Slimačí domček medzi holokaustom a gulagom
 • MINDLIN, Vladimír: Prehľad antisemitských publikácií a prejavov na Ukrajine
 • CALA, Alina: Poľsko – postoje k židom vo svetle sociologických výskumov
 • JELÍNEK, Ješajahu A.: Antisemitizmus v postkomunistickej východnej Európe a štát Izrael
 • FATRANOVÁ, Gila: Životnosť antisemitských javov
 • MEŠŤAN, Pavol: Niektoré špecifické podmienky reprodukcie negatívneho stereotypu Žida na Slovensku po roku 1989
 • SPITZER, Martin: Antisemitizmus a kresťanstvo na Slovensku koncom 20. Storočia
 • BARANOVÁ, Daniela: Postoje evanjelickej cirkvi k antisemitizmu na Slovensku v 20.storočí V. Výchova k tolerancii vo vzdelávacom procese
 • POLÁKOVÁ, Eva: Možnosti Múzea židovskej kultúry pri výchove mládeže k tolerancii
 • SLNEKOVÁ, Veronika: Antisemitizmus – holokaust: výskum a školská prax
 • ČUCHRANOVÁ, Darina: Informácia verzus intolerancia
 • DULLOVÁ, Valéria: Poznávanie minulosti je neľahké
 • ČAPLOVIČ, Dušan: Vzájomná úcta, tolerantný dialóg...