Cena bez DPH: 1,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,99 €
Vložiť do košíka

Historizmus v umeleckom remesle

Autor: Malečková Katarína (ed.)

Príspevky zo sympózia Historizmus v umeleckom remesle konaného pri príležitosti rovnomennej výstavy mapujú situáciu umeleckej tvorby, osobitne umeleckého remesla a umeleckého priemyslu v zložitých pomeroch druhej polovice 19. storočia v Európe a aj na Slovensku, ktoré bolo vtedy súčasťou Rakúsko-Uhorska.

Obsah

  • MALEČKOVÁ, Katarína: Historizmus v umeleckom remesle
  • JANOVÍČKOVÁ, Marta: Historizmus v nábytkovej tvorbe
  • SMOLÁKOVÁ, Mária - NOŽIČKA, Jaromír: Pozoruhodná kabinetná skriňa zo zbierok Mestského múzea v Bratislave
  • RIDILA, Jozef: Neoslohový nábytok zo zbierok Múzea v Kežmarku
  • MALEČKOVÁ, Katarína: Hodiny 19. storočia zo zbierok SNM - Múzea Bojnice
  • HORVÁTHOVÁ, Margaréta: Odevné a interiérové textílie v období historizmu 19. storočia
  • BAKOŠOVÁ, Jindra - HERUCOVÁ, Marta: Sandrik, Dolné Hámre
  • FRANCOVÁ, Zuzana: Sklo obdobia historizmu
  • HRUŠKOVÁ, Eva: Kamenina v 19. storočí
  • FIALA, Anton: Kováčsko - zámočnícke práce v období historizmu v Bratislave