Cena bez DPH: 4,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,50 €
Vložiť do košíka

Taký obyčajný život...v stredoveku

Autor: Hanko, Jaroslav

Publikácia o každodennom živote na šľachtickom dvore v 13. - 15. storočí v Uhorsku. Vznikla ako výstup vzdelávacieho projektu SNM-Múzea hračiek a bábkarskych kultúr "Dotkni sa stredoveku". Je určená na rozšírenie učebných osnov dejepisu a regionálnej výchovy na základných školách. ) Formát A5, plnofarebná, 48 strán.