Maľovanka: Martin Benka

Maľovanka. SNM - Historické múzeum, 2019, 13 s., ISBN 978-80-8060-450-9

4,00 €Vložiť do košíka

Acta Judaica Slovaca 24, 2019

Ročenka SNM-Múzea židovskej kultúry, 24, 2019

3,00 €Vložiť do košíka

Svedectvo odvahy

SNM-Múzeum židovskej kultúry

6,00 €Vložiť do košíka

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Katalóg. SNM - Historické múzeum, 2018, 304 s., ISBN 978 - 80 - 7036 - 567 - 0

25,00 €Vložiť do košíka

Mária Terézia - Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov

Katalóg k výstave Mária Terézia - Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov. Vydalo SNM - Múzeum Betliar, Betliar 2018 ISBN: 978-80-8060-426-4

10,00 €Vložiť do košíka

K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby

Publikácia obsahuje tri základné celky – štúdiu k dejinám rehole jezuitov na Spiši, prepis a preklad historických prameňov – Historia Collegii Scepusiensis, Historia Residentiae Scepusiensis (Dejiny Spišského kolégia, Dejiny Spišskej Rezidencie), ktorý obsahuje autentické svedectvo počiatkov pôsobenia rehole v Spišskej Kapitule z rokov 1604 – 1670. Tretiu časť tvorí informácia o reštaurátorskej tvorbe Jána Voška, autora reštaurovania ranobarokového súboru lavíc z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

10,00 €Vložiť do košíka

Majster Pavol z Levoče a jeho doba

Monografia. SNM-Spišské múzeum v Levoči 2018

18,00 €Vložiť do košíka

Zlatý vek Peterhofu

Katalóg k výstave, SNM - Historické múzeum, 2018, 328 s., ISBN 978-80-8060-439-4

25,00 €Vložiť do košíka

« prvá   < predošlá

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 z 40

ďalšia >   posledná »