Jitka Petrikovičová: Od zrnitosti hliny k farbám majoliky

od 5. 4. 2017 do 31. 8. 2017

Viac ako šesťdesiat rokov tvorby, z toho väčšina v oblasti umeleckej a úžitkovej keramiky, desiatky rokov usilovnosti, hľadania a túžby priblížiť svetu svoje videnie života a krásy. Tak pozná nielen martinská verejnosť osobnosť Jitky Petrikovičovej. Jej dielo, úzko späté s Martinom, predstaví Slovenské národné múzeum v Martine od 5. apríla 2017 na výstave Jitka Petrikovičová – Od zrnitosti hliny k farbám majoliky.

V minulom roku uplynulo 90 rokov od narodenia autorky, významnej predstaviteľky keramickej tvorby 2. polovice 20. storočia na Slovensku. Jej diela získané darom alebo dočasnou výpožičkou od dedičov umožnili múzeu pripomenúť okrúhle výročie v tomto roku rozsiahlou výstavou. V autorskej koncepcii Dany Doricovej a Barbory Pekarikovej a výtvarnom riešení Petra Klaudínyho predstaví verejnosti veľkú kolekciu takmer 153 diel z rozpätia rokov 1963 – 2004. Originálne diela autorky doplnia práce žiakov Základnej umeleckej školy v Martine, ktorí sa inšpirovali jej tvorbou.

Umeniu sa ostravská rodáčka Jitka Petrikovičová (1926 – 2012) venovala hneď od skončenia Vyššej školy umeleckého priemyslu v Brne koncom štyridsiatych rokov 20. storočia. V roku 1950 sa vydala za Jána Petrikoviča a presťahovala sa za ním do Martina. Spočiatku bola zamestnaná v Matici slovenskej ako aranžérka a pracovala na výskume krojov, v Lilgovskej dielni v Martine realizovala autorské modrotlačové návrhy.

Od roku 1955 sa začala naplno venovať autorskej keramickej tvorbe. Spočiatku pracovala s hlinou – červenicou a používala úspornú paletu farieb pozostávajúcu z bielej, hnedej a čiernej. Keramická tvorba autorky sa vyvíjala od jednoduchých foriem ovplyvnených dizajnom 60. rokov až k čoraz prepracovanejším a tematicky náročnejším dielam. Okrem úžitkovej tvorby sa venovala sa aj figúre.

Od roku 1969 mohla začať pracovať vo vlastnom ateliéri. Venovala sa žiarivo farebnej majolike, ktorá ladila s jej ľudským a tvorivým naturelom. Stala sa pre ňu vyvolenou technikou v celom ďalšom bohatom tvorivom živote. Čerpala z poznania ľudového džbánkarstva a točený džbánkarský tvar sa stal východiskom jej diela. Hľadala preň uplatnenie v súdobej keramickej plastike. Skúsenosti jej dovoľovali odvážnosť a uvoľnenosť, ktorými odkrývala nové možnosti. Lákal ju obraz života a jeho premien, ktorý zobrazovala v priestore a v plynutí času. Do keramiky vniesla osobitú formu priestorovej závesnej inštalácie a nové výtvarné hodnoty glazovania. Jej diela získali ocenenia doma i v zahraničí.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 o 16.00 hod. v Slovenskom národnom múzeu v Martine (Malá hora 2). Výstava trvá v priestoroch múzea do 31. augusta 2017.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Barbora Pekáriková
tel.: 043/24 54 236
e-mail: barbora.pekarikova@snm.sk

____________________________________________________________________________

Zaujala Vás výstava a radi by ste sa na nej zúčastnili s Vašou triedou? Objednajte si návštevu!

tel. č.: 043/ 41 310 11
e-mail: snmmartin@snm.sk

otváracie hodiny:
utorok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 hod.


jitka petrikovicova od zrnitosti hliny k farbam majoliky Slovenske narodne muzeum v Martine