Martin Benka v Turci

od 27. 9. 2019 do 4. 10. 2020


Martin Benka sa v Turci prvýkrát objavil v roku 1913. Hoci po vzniku Československa v roku 1918 zostal žiť v Prahe, svoje maliarske ambície takmer výlučne preorientoval na Slovensko. Tvorivé i inštitucionálne kreovanie mladej slovenskej kultúry ho priviedlo do Martina, kde sa stal spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov a tiež členom umeleckého odboru Matice slovenskej. Práve z jej prostredia vzišli v 20. rokoch 20. storočia pre Benku zaujímavé tvorivé výzvy, ktoré prerástli do dlhodobej spolupráce – najmä graficko-dizajnérskej i ilustrátorskej. Do tvorby umelca okolo roku 1926 vstúpil mestský motív z Martina a príroda Turca.

Od roku 1939, kedy sa presťahoval z Prahy do Martina, kde sa trvalo usadil, sa tvorivá všestrannosť Martina Benku začala premietať aj do niekoľkých exteriérov i interiérov verejných budov mesta. Obohatením a spestrením mestskej architektúry Martina je Benkov dom s ateliérom – funkcionalistická stavba z druhej polovice 50. rokov 20. storočia. Umelec v ňom žil a tvoril od roku 1959 až do svojej smrti v roku 1971. Spolu so zbierkou diel i so zariadením ho venoval štátu, aby v ňom podľa jeho želania bolo múzeum venované jeho osobnosti i výtvarnej tvorbe (od februára 2019 uzavreté kvôli rekonštrukcii). Z tejto pozoruhodnej umeleckej zbierky zachovanej v umelcovom múzeu budú vystavené osobné predmety maliara, jeho tzv. reformované husle, plány na dom, návrhy pre martinský klub esperanta, rybársky zväz či klub filatelistov v Martine, práce pre architektúru, návrhy na knižné obálky a ilustrácie či diplomy pre Maticu slovenskú a samozrejme kresby s motívy turčianskej krajiny.

Bližšie informácie:
Mgr. Monika Váleková
monika.valekova@snm.sk,
tel.: 043/ 24 57 111