(Nielen múzejný) fotograf Ján Dérer

od 22. 12. 2018 do 17. 3. 2019


Majster dokumentárnej, múzejnej a krajinárskej fotografie – to sú slová, ktoré sa vynoria v mysli každého, kto poznal Jána Dérera (1922 – 1986) a jeho tvorbu. Patrí do galérie nezabudnuteľnej skupiny fotografov Turca popri menách ako Pavol Socháň, Karol Plicka, Ján Halaša či Eugen Lazišťan.

Výstavou (Nielen múzejný) Fotograf Ján Dérer približuje Slovenské národné múzeum v Martine od 22. decembra 2018 niektoré aspekty tvorby a zároveň vzdáva hold fotografovi, ktorý v skromných a pracovne často veľmi náročných podmienkach dokumentoval v službách národného múzea nielen jeho zbierky, ale prakticky celé Slovensko. Vždy robil svoju prácu s veľkou zodpovednosťou a profesionalitou i láskou, jeho srdce však patrilo prírodným krásam Turca, zvlášť Veľkej Fatre.

Príroda tohto pohoria, hlavne Gaderskej a Blatnickej doliny, bola najväčšou záľubou J. Dérera vo voľnom čase. S novými a neznámymi pohľadmi sa púšťal do ich roklín, vystupoval po svahoch, prechádzal húštinami lesa, aby našiel tie zoskupenia obrazových dominánt, ktoré vyhovovali jeho fotografickému videniu. Očarený dolinou a jej hrebeňmi dokázal tam tráviť celé dni i v nepriaznivom počasí, nespočetne veľakrát sa vrátiť na tie isté miesta, aby zvečnil momenty pohľadov na unikátnu turčiansku prírodu a zachytil krásu, ktorú videli jeho oči.

Ako múzejný fotograf systematicky dokumentoval zbierkový fond múzea a pravidelne sa zúčastňoval terénnych výskumov, predovšetkým ľudovej architektúry a bývania, prakticky po celom Slovensku. Vzácne sú jeho snímky krajiny, povodia riek, ľudovej architektúry, ľudí, remesiel, odevu, zvykoslovných prejavov a iné. Dokumentujú dnes už zaniknuté okamihy zo života a kultúry dedinského ľudu na Slovensku v časovom rozpätí 50. – začiatku 80. rokov 20. storočia.

Vďaka Dérerovmu úsiliu vieme dnes z jeho fotografií poskladať obraz Martina z 50. – 70. rokov 20. storočia. Zachytil na nich premeny mesta, ale i významné udalosti.

Výstava (Nielen múzejný) Fotograf Ján Dérer je v Etnografickom múzeu prístupná do 17. marca 2019.

Viac informácií:
kurátorka výstavy
PhDr. Daša Ferklová
dasa.ferklova@snm.sk
043/41 310 11