Romaňi buťi / Rómska práca – tradičné a súčasné povolania Rómov na Slovensku

od 12. 4. 2017 do 12. 5. 2017

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov výstavu s názvom Romaňi buťi / Rómska práca – tradičné a súčasné povolania Rómov na Slovensku. Výstava bude sprístupnená od 12. 4. do 12. 5. 2017 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea v Martine.

Výstava približuje vybrané remeslá a povolania, ktorým sa v minulosti Rómovia venovali a boli prevládajúcim spôsobom získavania ich obživy. Nosnú časť exponátov tvoria trojrozmerné predmety a výtvarné diela zo zbierok SNM v Martine – Múzea kultúry Rómov na Slovensku. Ich prostredníctvom sa výstava snaží odpovedať na otázku Ako a prečo sa niektoré z tradičných povolaní v rómskych komunitách zachovali, kým iné pomaly zanikajú?, i na otázku Ktoré povolania ich nahrádzajú? Návštevník si sám sformuluje názor na to, či sa aj tieto povolania stávajú súčasťou kultúrneho dedičstva rómskeho etnika.

Názov výstavy je odvodený od názvu dokumentárneho filmu "Romane butia – rómske profesie". Film zaznamenáva povolania členov rómskych komunít na Slovensku, v Poľsku a Česku. Vznikol v rámci projektu poľskej organizácie Fundacja Dobra Wola, ktorého sa zúčastnilo aj SNM v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Návštevníci výstavy si film „Romane butia – rómske profesie" môžu pozrieť počas trvania výstavy spolu s inými podobne tematicky zameranými dokumentárnymi filmami.

______________________________________

viac informácií:

Mgr. Adriana Daneková
Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
tel. č.: +421 908 902 650, +421 43 438 32 94
adriana.danekova@snm.sk