Slovensko-slovinská dimenzia

od 25. 1. 2018 do 31. 3. 2018


Filozofická fakulta UK v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku a Slovenské národné múzeum-Múzeá v Martine pripravili spoločný projekt Slovensko – slovinská dimenzia. Výstava je prezentáciou kultúrno-historických i súčasných paralel a rozdielov oboch krajín pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ a 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky. Pre verejnosť bude sprístupnená od 25. 1. do 31. 3. 2018 v Slovenskom národnom múzeu v Martine, Etnografickom múzeu.

Slovensko a Slovinsko majú nielen veľmi podobný a často zamieňaný názov, ale aj veľa spoločných čŕt v kultúre a spôsobe života. Zámerom výstavného projektu je poukázať na zhody a odlišnosti v našej kultúrnej tradícii, ako aj v súčasnej každodennosti.

Námet vznikol v spolupráci medzi bývalou veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Bernardou Gradišnik, vysokoškolskými učiteľmi a študentmi, ktorých zaujali tieto podobnosti a rozdiely pri štúdiu slovinského jazyka, stredoeurópskych štúdií, etnológie, architektúry aj medzinárodných vzťahov.

Hľadanie spájajúcich a rozdeľujúcich dimenzií na výstave postupuje cez súvislosti štátnosti, časovú os dejín, kultúrne špecifiká a podobnosti, priestory miest a mapovanie prírodného prostredia, významné osobnosti, ktorých osudy aj diela sú často prekvapivo paralelné, povesti o hradoch aj prírodných útvaroch, a to v priamom zážitku v oboch jazykoch.

Autori výstavy prostredníctvom fotografického materiálu, grafických listov, filmových dokumentov a ukážok niekoľkých predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré dopĺňajú textové panely, predstavujú zaujímavý pohľad na slovensko – slovinské dimenzie.

Výstava je realizovaná v troch jazykoch (popri slovenčine a slovinčine aj v anglickej verzii) a je pripravená ako putovná, pripravená na prezentáciu aj v ďalších európskych štátoch.

Organizátori
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku
Slovenské národné múzeum v Martine

Slávnostné otvorenie
25. január 2018 o 16:00 h
Slovenské národné múzeum v Martine-Etnografické múzeum

Trvanie výstavy
25. 1. – 31. 3. 2018
Projekt vznikol s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstva kultúry Slovinskej republiky
Ministerstva zahraničných vecí Slovinskej republiky

Otváracie hodiny:
utorok – piatok: 9:00 – 17:00 h
sobota – nedeľa: 10:00 – 18:00 h

Bližšie informácie pre médiá:
PhDr. Hana Zelinová
tel.: 043/41 310 11, 043/ 41 310 12
hana.zelinova@snm.sk