Informácie pre návštevníkov

Vážené návštevníčky a návštevníci,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 250, Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 253 a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 254

Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

1. Vstup do múzea a celý pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 250. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím. Prekrytie horných dýchacích ciest sa vyžaduje aj počas hromadného podujatia – v interiéri respirátorom, v exteriéri rúškom. V exteriéri je nutné prekrytie dýchacích ciest rúškom, ak ste vzdialení menej ako 2 metre od osôb, s ktorými nebývate v jednej domácnosti.

2. Do múzea je umožnený vstup výlučne osobám v režime OTP. V tom prípade sú umožnené len individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove je:
Etnografické múzeum – 157 návštevníkov
Múzeum Andreja Kmeťa – 30 návštevníkov
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – 4 návštevníci
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku – 3 návštevníci

Osoby v režime OTP – ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu alebo 72 hodín v prípade PCR testu).

3. Lektorované prehliadky objednaných skupín sú realizované len pre plne zaočkovaných. Pre takúto objednanú skupinu sú hromadné prehliadky organzované bez kapacitných obmedzení.

Za plne očkovanú osobu sa považuje osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (alebo najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky s jednodávkovou schémou, prípadne najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19), alebo osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

4. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

5. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.

6. Platba v špecializovaných múzeách Slovenského národného múzea v Martine (okrem Múzea slovenskej dediny) je možná len v hotovosti.

7. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

8. Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.


Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami!

V Martine 25. 10. 2021

___________________________________________________________________________


Návšteva Záhrady SNM

● Záhrada pri budove Etnografického múzea je pre verejnosť prístupná od 1. 4. do 31. 10. (vstupné)


___________________________________________________________________________


Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. 

___________________________________________________________________________

Prístup do objektu pre návštevníkov ZŤP
Múzeum v súčasnosti bohužiaľ nemá bezbariérový vstup.

___________________________________________________________________________

Návštevný poriadok
Návštevný poriadok Etnografického múzea nájdete po kliknutí na tento odkaz. (PDF, 387,2 kB)