Prezentácia publikácie o ľudovom odeve v Turci

16. 10. 2019, 16:00


Na tému tradičného odevu v Turci bolo doteraz napísaných len niekoľko článkov a odborných štúdií, ktoré sú pre bežného človeka často veľmi ťažko dostupné. O sprístupnenie takýchto poznatkov na jednom mieste sa pokúsil emeritný vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave PhDr. Mojmír Benža, PhD.

Udalosť nájdete aj na Facebooku.

Publikácia Tradičný odev Turca je výsledkom spolupráce Slovenského národného múzea v Martine a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Vznikla na základe odborného spracovania zbierkového a dokumentačných fondov Slovenského národného múzea v Martine a tiež využitia dostupnej odbornej literatúry. Jej prípravu podporil aj vedecký projekt Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a význam veci, VEGA č. 2/0155/17 s garantom PhDr. Jurajom Zajoncom, CSc.

Publikácia predstavuje nielen významný prínos pre poznanie časti tradičnej kultúry Turca, ktorý je považovaný za biele miesto na folklórnej mape Slovenska, ale je tiež doplnením obrazu tradičného odevu na Slovensku. Publikáciu vydalo Vydavateľstvo FOMI s.r.o. v rámci projektu Tradičný odev Turca, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Týmto Vás srdečne pozývame dňa 16. októbra 2019 o 16.00 hod. do Slovenského národného múzea v Martine na prezentáciu knihy Tradičný odev Turca, ktorá sa uskutoční aj za prítomnosti autora publikácie PhDr. Mojmíra Benžu, PhD.

V mene realizátorov projektu
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká