Vzdelávanie


Lektoráty k stálym expozíciám sú v cene vstupného poskytované skupinám nad 10 osôb, alebo vopred ohláseným skupinám.

Vzdelávacie programy

Lektorské výklady

Prednášky

Dlhodobé vzdelávacie programy

Tvorivé dielne