Zaujímavosti zbierkového fondu

V oblasti ľudového textilu a odevu je mimoriadne cennou kolekcia tvz. kútnych plachiet a mimoriadne zaujímavá je a kolekcia čepcov a párt. 

V oblasti remesiel je mimoriadne vzácna kolekcia modrotlačových foriem (cca 4500 ks) a medovnikárskych foriem.

Vo fonde ľudového umenia patria medzi najvzácnejšie predmety šesťhranná keramická dlaždica z druhej polovice 17. storočia, džbán, sklomaľba Piety, sklomaľba Jánošikova družina, plastika Madony s dieťaťom a plastika Piety.

Vo fonde Národopisnej fotografie má nezastupiteľné miesto kolekcia fotografii Karola Plicku.

V rámci fondu ľudového nábytku predstavujú najväčšiu zbierku šatné truhly. Dokladujú ich konštrukčnú rozmanitosť, širokú škálu výzdobných techník a dekoratívnych motívov, ktoré sa uplatňovali na týchto, často reprezentatívnych predmetoch. Najstaršia dátovaná truhla pochádza z roku 1670.