Zborník SNM v Martine - Etnografia C

Jubilejný stý ročník Zborníka Slovenského národného múzea je zameraný na prezentáciu časti vedeckovýskumných úloh, podmienených aktualizovanou koncepciou ďalšieho rozvoja Múzea slovenskej dediny.

Obsah:

Štúdie a materiály:
Kiripolská, Anna: Historicko-etnografické štúdie expozičných skupín, usadlostí a objektov v Múzeu slovenskej dediny
Kiripolská, Anna: Historical-ethnological studies of exihition groups, homesteads and objects in the Museum od slovak villages Horváth,
Stanislav: Hasičské zbrojnice v Turci a ich zastúpenie v Múzeu slovenskej dediny
Kiripolská, Anna: Cintorín v Múzeu slovenskej dediny
Halmová, Mária: Usadlosť z Blatnice
Horváth, Stanislav: Usadlsoť murárskeho majstra z Vavrišova
Ferklová, Daša : Roľnícka usadlosť z Východnej
Molnárová, Katarína: Štvordom z Hubovej
Pančuhová, Eva: Usadlosť z Liptovskej Sielnice č. 148

Recenzie:
Langer, Jiří: Atlas památek: Evropská muzea v přírode. Praha: Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2005, 896 strán (Horváth, Stanislav)
Keramika3 - pálená idyla. Typy/Regióny/Múzeá. Katalóg výstavy. Kittsee 2005, 176 strán (Oriško, Štefan)

Správy:
Ďurdíková, Adriana: Osobný fond Andreja Polonca v Archíve Slovenského národného múzea
Halmová, Mária: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2005

Jubileá:
Kiripolská, Anna: Jiří Langer sedemdesiatnikom

Nekrológy:
Ferklová, Dáša: Eugen Lazišťan
Mruškovič, Štefan: Ing. Arch. Jozef Turzo, CSc.
Pančuhová, Eva: Za PhDr. Martou Turzovou
Horváth, Stanislav: Za univerzitným prof. PhDr. Richardom Jeřábkom, DrSc.