Zborník SNM v Martine - Etnografia CIII

Obsah ročníka je zameraný na historicko-etnografické štúdie objektov MSD.

Úvodom

Štúdie a materiály
Lacko, Richard: Počiatky kresťanských farností v Turci so zameraním na rímskokatolícku farnosť vo Vrícku
Pančuhová, Eva: Z histórie elementárneho školstva v Turci a jeho prezentácia v Múzeu slovenskej dediny
Poss, Ondrej - Fiľo, Rastislav: Nemecká usadlosť z Horného Turčeka
Horváth, Stanislav: Mlynárska usadlosť z Kaľamenovej - osada Černakov
Kiriposká, Anna: Usadlosť z Čremošného
Zahradníková, Elena: Usadlosť z Nižnej Boce
Ferklová, Daša : Obytný dom z Vitálišoviec
Peťko, Tomáš: Zemianska kúria z Kráľovskej Lehoty
Oláhová, Anna : Martin Benka a mesto Martin

Recenzie
Bartosz, Adam: Romska droga - wystawa w Muzeum Narodowym w Martinie (Cesta Rómov - expozícia SNM v Martine)
Horváth, Stanislav: Langer, Jiří - Kuča, Karel. Dřevěné kostely a zvonice v Europě
Ferklová, Daša : Zuskinová, Iveta. Ludová modrotlač na Liptove
Králiková, Eva: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia SNK. Rukopisy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Zostavil a spracoval Vojtech Šarluška

Správy
Janoštinová, Mariana: 24. medzinárodná konferencia AEOM
Halmová, Mária: Z činnosti SNM v Martine v roku 2008