FAQ Často kladené otázky


Kedy bude opravená strecha na zvyšnej časti budovy barokového kaštieľa? 
SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň podalo v roku 2019 v rámci prioritných projektov už 3. žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na opravu strechy kaštieľa pre jej stále sa zhoršujúci havarijný stav. V roku 2019 žiadalo prostriedky na rok 2020 len na opravu severného krídla kaštieľa, kde sa nachádzajú expozície múzea a baroková kaplnka vo výške 150 000 €. 

Kedy bude pokračovať rekonštrukcia budovy kaštieľa? 
Múzeum podalo v novembri 2019 žiadosť v rámci výzvy Úradu vlády SR – Odboru grantov EHP a Nórska CLT01 - podpora obnovy KD - Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca - Kultúrne dedičstvo na pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1 000 000 €. výzva CLT01 - žiadosť 8408/2019/ONG1. Budú použité v zmysle výzvy na rekonštrukciu prízemia severného krídla barokového kaštieľa s odstránením nepôvodnej prístavby z 20. storočia, obnovením pôvodnej architektúry zničenej prístavby, vybudovaním stálych remeselných dielní s obnovenou tradíciou výroby slovenskej – špeciálne kyjatickej hračky, výtvarných bábkarských dielní, cukrárne ako celoročného zázemia a oddychu pre návštevníkov a generovanie príjmov múzea s ponukou regionálnych špecialít, pestrých komorných programov pre deti a dospelých, novej expozície vinárstva s ukážkami spracovania hrozna a ochutnávkou regionálnych vín, kultúrneho priestoru pre predaj vstupeniek a suvenírov a výrobkov remeselných dielní, s možnosťou využívania moderných informačných technológií. 

Nevhodné cementové fasády na budove budú nahradené originálnymi vápennými omietkami s výmenou okien. 

Kedy bude sprístupnená zrúcanina starého hradu pre návštevníkov? 
Občianske združenie HRADČAN v spolupráci s múzeum od roku 2013 realizuje v rámci projektu MK SR Obnovme si svoj dom, podprogramu 1.4 – Záchrana kultúrneho dedičstva so zapojením nezamestnaných a projektu ÚPSVaR záchranné práce na zrúcanine starého hradu. Spoločný projekt umožňuje z prostriedkov MK SR Obnovme si svoj dom zabezpečiť materiálové náklady – stavebný materiál, stavebné stroje, náradie a koordináciu a manažment projektu a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom ÚPSVaR mzdové a sociálne náklady nezamestnaných zapojených do záchranných prác. 8. etapa záchranných rekonštrukčných prác na torzálnej architektúre starého hradu v roku 2020 bude významným krokom k sprístupneniu pamiatky návštevníkom. Začnú sa odvodňovacie práce, ktoré umožnia pristúpiť postupne k realizácii konečnej úpravy zrúcaniny podľa vypracovanej štúdie a projektovej dokumentácie. Pri dostatočnej finančnej podpore predpokladáme sprístupnenie tejto časti hradu Modrý Kameň v roku 2023.