Sprístupnenie expozície pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov


Projekt SNM – Slovom a obrazom prostredníctvom vybraných zbierkových predmetov má pomôcť sprístupniť stálu expozíciu Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade návštevníkom so špeciálnymi potrebami – nevidiacim, slabozrakým a sluchovo znevýhodneným návštevníkom.

Filmy budú pre návštevníkov SNM – Historického múzea sprístupnené prostredníctvom aplikácie, ktorá umožní vypočuť si ich a pozrieť priamo v priestore výstavy pri jednotlivých exponátoch.

Filmy predstavujú 15 najvzácnejších zbierkových predmetov z expozície Dejiny Slovenska Od praveku po Veľkú Moravu. Podrobným komentovaným opisom, titulkami v slovenskom jazyku a detailnými zábermi predmety približujú nevidiacim a slabozrakým a posunkovou rečou zas nepočujúcim návštevníkom. Filmy využívajú tiež 7 haptických predmetov z hmatovej línie pre nevidiacich vo výstave, takže záujemca má možnosť zažiť filmový komentár aj vlastným dotykom.

Projekt s názvom SNM – Slovom a obrazom pripravili SNM – Historické múzeum a nezisková organizácia Pro Dynamik,o.z. Za SNM sa na príprave filmov podieľalo okrem SNM – Historického múzea, poskytnutím vybraných vizualizácií a rekonštrukcií obydlí aj SNM – Archeologické múzeum. Pri tvorbe scenára tvorcovia konzultovali svoje postupy s odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a z Asociácie nepočujúcich.

Pravek 


Proglas

Bronzový relikviár

Bronzová dýka

Zlatý poklad

Amfora so zoomorfnou výzdobou

Železný nožík s kostenou rukoväťou

Soška Merkúra

Zápona opasku s figurálnou výzdobou

Zlaté nášivky z Tibavy

Pozlátené slovansko-avarské kovania konského postroja

Železný strmeň tauzovaný striebrom

Medailón Faustiny ml.

Sklený náramok

Zlatý náramok

Mesiacovitý idol

Stredovek


Oltár Klaňania sa troch kráľov

Banícky lampáš

Postriebrená kadidelnica

Meč z 10. storočia

Rekonštrukcia kachľovej pece

Kachlice z 15. storočia

Florén Karola Róberta

Svätý Mikuláš od viedenského rezbára

Krúžková zbroj

Erbová listina Žigmunda Luxemburského

Maskarón, Bratislavský hrad

Tri fázy stavebného vývoju hradu Krásna Hôrka