Kontakty

PhDr. Viera Jančovičová

riaditeľ
sídlo:   Štúrova 84,
             900 01 Modra
e-mail: viera.jancovicova@snm.sk   
tel.:       +421 33 24 54 103

 

PhDr. Beáta Mihalkovičová

zástupca
sídlo:   Štúrova 84,
             900 01 Modra
e-mail: beata.mihalkovicova@snm.sk          
tel.:       +421 33 24 54 102


Kontakt

e-mail:  mls@snm.sk
tel.       +421 33 647 2944
mobil:   +421 905 719 273
web:     www.snm.sk
Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Kukučínova 15
900 01 Modra
tel. 033/2433050