O múzeu

Ignác Bizmayer (*20. 4. 1922 Košolná, západné Slovensko) pochádza z rodiny s habánskymi koreňmi. Ako malý chlapec sa osobne zúčastnil na archeologickom keramickom výskume, ktorý v jeho rodnej dedine viedol legendárny keramikár Heřman Landsfeld. Toto prvé stretnutie s tajomstvami keramiky ho poznačilo na celý život. Vyučil sa v Keramickej škole v Modre, niekoľko rokov pôsobil ako maliar a majster v keramickej dielni a v Modre sa usadil natrvalo.

Od počiatku prejavoval záujem o figurálnu tvorbu. Látku pre ňu získaval v rokoch 1938 - 1950 na cestách po jednotlivých regiónoch Slovenska. Študoval život, prácu a zvyky prostých ľudí, osobitnú pozornosť venoval vinohradníckym a hrnčiarskym tradíciám. Vďaka mimoriadnej vnímavosti a hlbokému zmyslu pre detail počas svojho plodného života stvárnil celú plejádu postáv v ich pôvodnom prirodzenom prostredí. Do hliny preniesol odchádzajúci starý svet, ktorý v priebehu posledných desaťročí úplne vymizol. Jeho diela zdobia zbierky mnohých súkromných zberateľov, múzeí a galérií, vystavoval ich na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Vystavované diela sú majetkom SNM-Múzea Ľ. Štúra v Modre a Historického múzea v Bratislave.