Mesto Modra získalo v r. 1607 od cisára Rudolfa II. privilégium slobodného kráľovského mesta, čím sa zároveň zaviazalo vybudovať na ochranu svojich obyvateľov mestské opevnenie. Jeho stavba trvala od r. 1610 do r. 1646. Zahŕňala tri vstupné brány: Hornú, Dolnú a Viedenskú, a dve obranné bašty: severnú a južnú. V zachovanej severnej bašte je dnes Galéria Ignáca Bizmayera, majstra figurálnej keramickej tvorby, ktorá bola po rekonštrukcii sprístupnená verejnosti v r. 1994 v rámci Svetového kongresu keramikárov. V roku 2012 sa stala súčasťou Múzea slovenskej keramickej plastiky, s ktorým tvorí jeden uzatvorený priestor.

» viac o múzeu