Vstupné

riadne vstupné                                               3,00 €
zľavnené vstupné                                          1,00 €
(žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26)  Galéria I. Bizmayera + Múzeum slovenskej keramickej plastiky spoločne

 

riadne vstupné                                                5,00 €
zľavnené vstupné                                           2,00 €
rodinné vstupné do oboch keramických expozícií Múzea Ľudovíta Štúra
(2 dospelí, 2 deti)                                             10,00 €
zdarma
(deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP)


sprievod v nemeckom, anglickom jazyku     15,00 €  (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred)  


poplatok za vstup mimo otváracích hodín    20,00 € (potrebné objednať vopred)