Štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM

Mgr. Branislav Panis

generálny riaditeľ SNM

sídlo: Vajanského nábrežie 2

 P. O. BOX 13

810 06 Bratislava

e-mail: branislav.panis@snm.sk

telefón: +421 2 20 469 114

voip: 269114