Štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM

Mgr. Branislav Panis

sídlo:      Vajanského nábrežie 2
               P. O. BOX 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    branislav.panis@snm.sk
telefón:  +421 2 20 469 114
voip:       269114