Priebeh obnovy


1. Sanácia havarijného stavu hradu Krásna Hôrka
• Havarijné prestrešenie a lešenie
20.10.2012 – 15.06.2013
• Spodný nosný vmurovaný trámový rošt pod konštrukciu trvalých krovov
15.06.2013 – 30.11.2013
• Dočasná ochrana spodného nosného vmurovaného trámového roštu pred poveternosťou, obnova a sanácia klenieb Rákocziho traktu
30.11.2013 – 31.05.2014
2. Trvalé krovy a strechy
• Demontáž dočasných prestrešení, realizácia nových striech (nosné konštrukcie a strešné krytiny)
23.09.2014 – 22.09.2015
• Doplňujúce práce (klampiarske prvky na strechách, dozbrojenie vežičiek)
04.06.2015 – 08.09.2015
• Ostatné práce (aktívny bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť striech)
20.10.2015 – 03.12.2015
3. Prieskumné práce
• Architektonicko-historický pamiatkový výskum
10.12.2012 – august 2015
• Archeologický výskum v delovej terase
27.01.2014 - 31.03.2014
• Reštaurátorský prieskum nástenných malieb v hradnej kaplnke
• Inžiniersko-geologický prieskum
• Kompletné geodetické zameranie
• Podrobný stavebnotechnický prieskum
• Statické posúdenie stavby
4. Osadenie zvonov
• Odliatie a osadenie 3 nových zvonov vo zvonici kaplnky s pomocou obce Krásnohorské Podhradie a Združenia remeselníkov Gemera – september 2015

Krásna Hôrka po ukončení rekonštrukčných prác

Cieľom rekonštrukcie je vrátiť hradu podobu a atmosféru spred veľkej obnovy v 20. storočí. Priznať jeho charakter vidieckeho šľachtického sídla a jedného z prvých múzeí na Slovensku. Rekonštrukcie, ktoré na Krásnej Hôrke prebehli v 20. storočí zatienili a odstránili skutočné hodnoty hradu. Teraz ich je potrebné pracne prinavracať. Trvalou hodnotou Krásnej Hôrky sú aj jeho staré expozície – rodové múzeum v dolnom a strednom hrade, múzeum Františky Andrássyovej, hrobka a kaplnka. Práve tieto interiérové celky mimoriadne bohaté na rôznorodé zbierky, by sa mali vrátiť do podoby, akú jej dali Andrássyovci, samozrejme s pridaním takých riešení, ktoré budú zodpovedať potrebám súčasnosti. K spomínaným pôvodným múzejným celkom pribudne v hornom hrade, ktorý bol v roku 2012 už druhýkrát poškodený požiarom, nová expozícia, zatiaľ s pracovným nazývom „Schatzkammer.“ Vystavia sa tu vzácne predmety zo zbierok Andrássyovcov, aj také, ktoré doteraz laická ani odborná verejnosť nevidela. 

SNM-Múzeum Betliar sa pri koncipovaní expozícií inšpiruje prezentáciami zbierok v inštitúciáchako Lobkowitz Museum, Liechtenstein Museum, Esterházy Privatstiftung či Kunstkammer v Kunsthistorisches museum vo Viedni. Krásna Hôrka bude po rekonštrukcii prívetivejšia, pohodlnejšia a jej múzeum bude viac návštevnícky orientované. Prevádzka hradu sa pripravuje v dvoch zónach – so vstupenkou a bez nej. Na Hrade vzniknú oddychové zóny, teda objekt bude nielen zaujímavým múzeom, ale aj miestom oddychu a príjemných stretnutí.


Stanoviská členov odbornej komisie k architektonickej štúdii Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka

Stanovisko k projektu Komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka - Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (PDF, 87,0 kB)
Stanovisko k štúdii "Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka" - Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. (PDF, 209,1 kB)
Stanovisko k návrhu "Komplexná revitálizácia NKP hradu Krásna Hôrka" - ČNK ICOMOS (PDF, 156,0 kB)
Vyjadrenie k architektonickej štúdii "Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka" - Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. (PDF, 1,3 MB)