Aktuálne výstavy

Löcse 1918 – Levoča 1919

Löcse 1918 – Levoča 1919 od 9. 12. 2018 do 31. 5. 2019

Nová republika smelo postavila svoju existenciu na princípoch modernej demokracie. Vo svojom krátkom, len 20-ročnom trvaní museli jej reprezentanti na rôznych miestach prijímať ešte mnoho rozhodnutí, ktoré v tom...