CESTY SLOVENSKEJ KNIHY

od 14. 10. 2010 do 14. 3. 2011

(Od Proglasu k postmoderne)

Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči a Slovenská národná knižnica v Martine

Historická radnica v Levoči

Výstavný projekt v slovensko-anglickej verzii vznikol pri príležitosti 90. výročia založenia Československej republiky (2008). Autorom myšlienky realizácie projektu bol vtedajší riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe, spisovateľ, prekladateľ a publicista Igor Otčenáš. Pri príprave celého zámeru sa vychádzalo aj z osudového prepojenia slovenskej kultúry s českou kultúrou, ktorá v priebehu stáročí významne inšpirovala, ovplyvňovala i formovala domáci slovenský kontext. Zároveň s tým treba zdôrazniť, že projekt bol z obsahového hľadiska primárne určený českej verejnosti, pričom jeho pôvodnú podobu (až na malé výnimky) autori meniť nebudú.  
Výstava sa po prvý raz predstavila v Prahe, Galerie Klementinum, Národní knihovna České republiky (september – november 2008). Na vernisáži sa zúčastnili popredné osobnosti českého i slovenského spoločenského, kultúrneho a vedeckého života. Výstava, ktorá sa v Prahe stretla s diváckym záujmom i ohlasom, bola súčasťou osláv 90. výročia vzniku ČSR. Išlo o historicky najväčšiu medzinárodnú prezentáciu slovenskej knihy a knižnej kultúry. 

 

snk.sk