Poslanie a história múzea


Radnica má obdĺžníkový pôdorys a podchodom je spojená so zvonicou. Vznikla okolo polovice 15. storočia a je jednou z najstarších radníc na Slovensku. Počiatky jej výstavby sú málo známe. Požiar mesta v roku 1550 budovu silne poškodil. Opravy boli vykonané veľmi rýchlo a pravdepodobne pri úprave v polovici 16. storočia boli vonkajšie steny radnice vyzdobené renesančným sgrafitom v podobe pravidelných štvorcov. Za richtára Michala Klementa magistrát mesta nechal v roku 1615 upraviť a rozšíriť radnicu v duchu nového renesančného slohu o arkádové podlubie na južnej a západnej strane a balkón na poschodí západnej fasády. Koncom 17. storočia bola s budovou radnice prepojená zvonica. Dnešnú podobu získal objekt pri úpravách v rokoch 1893-1895. Od roku 1955 slúži ako múzeum a zároveň reprezentatívny objekt pre mestský úrad. V roku 1998 sa v priestoroch radnice konal summit stredoeurópskych prezidentov.