Autorské sprevádzanie výstavou LÖCSE 1918 - LEVOČA 1919

12. 5. 2019

Rozprávania o dobe, ľuďoch, udalostiach...

Sprevádzajú kurátorky výstavy:
Mgr. Monika Fekiačová
PhDr. Mária Novotná

Vždy v nedeľu
3. marec, 7. apríl, 12. máj,
2. jún - derniéra výstavy

Začiatok sprevádzania vždy o 15.00
Historická radnica v Levoči
Námestie Majstra Pavla 2, Levoča