Kultúrny a spolkový život v Levoči

30. 4. 2019, 16:00

Prednáška z cyklu Pohľady do minulosti

História v meste, mesto v histórii
Príbehy, osudy, súvislosti

Prednáša Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
30. apríl 2019 (utorok) o 16.00
v historickej radnici a Námestí Majstra Pavla č. 2

Pohľad sedemdesiaty deviaty
Vznikom prvej Československej republiky bohatý spolkový život v Levoči nezanikol. Dostal nový charakter, niektoré spolky zanikli, avšak viacej spolkov pribudlo, mnohé z nich sa zapísali do spoločenského diania ešte aj po roku 1945. Sedemdesiaty deviaty pohľad nám priblíži spolkový život v medzivojnovej Levoči.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove, študijného odboru slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Pôsobil vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, v treťom sektore  a od roku 1997 pracuje v Ružomberku na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, kde prednáša moderné slovenské a všeobecné dejiny 20. storočia a dejiny vojenstva v 20. storočí. Vo svojom výskume sa zameriava na obdobie prvej Československej republiky s akcentom na politické a kultúrne dejiny, z regionálnych dejín ho zaujíma oblasť Spiša v medzivojnovom období.