Renesančná radnica je jednou z dominánt námestia. Patrí k architektonicky najtypickejším stavbám levočského námestia. Budova bola postavená pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami. Jej súčasná podoba je výsledkom prestavby v rokoch 1893 – 1895. Expozícia v radnici je venovaná dejinám mesta Levoča.

» viac o múzeu