Historické múzeum

výstava
SVEDECTVO ČASU
Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade.