ARS LITURGICA. Zlatníctvo v službách liturgie

od 15. 5. 2010 do 30. 4. 2011

Klenotnica Bratislavského hradu už pred rekonštrukciou ukrývala poklady. Až do roku 2008 bola v týchto priestoroch sprístupnená výstava Slovenského národného múzea Klenoty dávnej minulosti Slovenska prezentujúca najvýznamnejšie archeologické nálezy. Poklady budú v Klenotnici opäť – tentoraz sú dovezené zo 40 inštitúcií, farností a kostolov veľkých miest i malých obcí celého Slovenska. Výstava predstaví spolu 112 sakrálnych klenotov – kalichov, cibórií, monštrancií, kadidelníc, svietnikov, relikviárov a iných predmetov vyrobených výlučne z drahých kovov – zlata a striebra. Všetky sú ukážkou remeselnej virtuozity zlatníckych majstrov.

Liturgické predmety sú prezentované chronologicky od 14. storočia po súčasnosť. Vývoj zlatníckeho umenia demonštrujú autorky výstavy Alena Piatrová a Ingrid Štibraná na príkladoch, vďaka ktorým si návštevník môže ľahšie uvedomiť postupné zmeny tvarov, techník a výzdoby. Svojimi liturgickými predmetmi sú zastúpené všetky majoritné kresťanské cirkvi pôsobiace na území Slovenska, teda Rímskokatolícka, Evanjelická a. v., Reformovaná kresťanská cirkev, Gréckokatolícka a Pravoslávna.

Výstava je výnimočná aj tým, že každý predmet v sebe skrýva časť histórie: hľadeli naň tisíce a tisíce ľudí, dotýkali sa ich stovky farárov, slúžili pri mnohých bohoslužbách. Na rozdiel od mnohých iných exponátov vystavovaných bežne v múzeách, predmety prezentované na výstave ARS LITURGICA – Zlatníctvo v službách liturgie sú stále používané. Boli vyňaté zo svojho sakrálneho prostredia, aby ich vystavením mali návštevníci možnosť vnímať najmä ich umelecko-remeselnú stránku.

Rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry. Cieľom tohto podujatia, ktoré bolo iniciované Konferenciou biskupov Slovenska a Ekumenickou radou cirkví je  reflexia európskych kresťanských koreňov v konfrontácii so smerovaním kultúry, umenia a spoločnosti. Ambíciou výstavy ARS LITURGICA – Zlatníctvo v službách liturgie je k tejto reflexii prispieť. Želaním autorov a organizátorov výstavy preto je, aby prehliadka bola pre každého návštevníka nielen hlbokým estetickým, ale aj duchovným zážitkom.

Video z príprav výstavy pozri na SNM TV